(ភ្នំពេញ)៖ បេសកកម្មរបស់ ELT ​គឺដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធី សិក្សាភាសាអង់គ្លេស តាមបែប​អាមេរិកកាំង ដែលធ្វើឲ្យ​សិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិនានា អាចប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេស បានស្ទាត់ជំនាញ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី។

ELT មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖
•  ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់សិស្សគ្រប់វ័យ និងមន្ត្រីរាជការ
•  មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ
•  មធ្យមសិក្សា បត្រជំនាញអាន និងសរសេរ
•  កុំព្យូទ័រផ្នែករដ្ឋបាល និង គណនេយ្យ
•  មានអាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
•  ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សា នៅបរទេស (TOFEL iBT Preparation)។

ជាងនេះទៅទៀត សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ចាប់ពី៤៥០ ឡើងទៅ អាចទៅសិក្សានៅមហា​វិទ្យាល័យ East Los Angeles college និងពិន្ទុ ៥០០ ឡើងទៅអាចទទួល អាហារូបករណ៏ពី ៤០០-២ម៉ឺនដុល្លារ ទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ The College of St.Catherine.USA។

ទន្ទឹមនឹងនោះ វិទ្យាស្ថានអប់រំភាសាអង់គ្លេស ELT វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃ នឹងបញ្ចុះតម្លៃ ១០%ភ្លាមៗ
សំគាល់៖   សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សា តាមសាលារដ្ឋបាន
ទីតាំងទី១ -​ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 012 872 630
ទីតាំងទី២ - សង្កាត់បឹងកក់១ 012 900 242
ទីតាំងទី៣ - សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ 092 336 602 ៕