(ភ្នំពេញ)៖ បុរីពិភពថ្មី នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានប្រកាសចេញលក់គម្រោងថ្មីមួយទៀតហើយ គឺបុរីពិភពថ្មី ចំការដូង ផ្លូវព្រៃស ឆ្ពោះទៅផ្លូវ​ជាតិលេខ៣ ដែលជាទីប្រជុំជន មានផ្សារ សាលារៀន ដែល​អាចរស់នៅ និងប្រកបអាជីវកម្ម​បានបាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។

នេះជាដំណឹងល្អមួយទៀត សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលំនៅ ស្ថានប្រកបដោយស្តង់ដាររស់នៅ ជាមួយនឹងសំណង់ដ៏រឹងមាំនោះ ។ សូមរួសរាន់ឡើង អ្នកមកមុនទទួលបាន​ទីតាំងល្អមុនផងដែរ៕

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ការិល័យបុរីពិភពថ្មីចំការដូង: 012 238 777 , 097 239 8888
ការិល័យកណ្តាល: 012 718 877 , 016 718 877 , 097 388 7777