(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងដែនដី​​នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានប្រមូលចំណូល​ចូលថវិកាជាតិ ជាង ៣៦១ពាន់លានរៀល (៣៦១,៧៤៤,៧៧៧,៥៩២រៀល)។ នេះបើយើងតាមរបាយការណ៍​បូកសរុបការងារ​ប្រឆាំង​ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងដែនដី ដែលបានចែក​ចាយដល់​ដៃអ្នកព័ត៌មាននា​ព្រឹកថ្ងៃទី២៩​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

យោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា  ចំណូលទាំងអស់នេះទទួលបានពីសេវាសុរិយោដីជាង ៣ម៉ឺនលានរៀល, សេវាសំណង់ជាង ៨ពាន់លានរៀល, ជួលទីតាំងរោងចក្រ សហគ្រាសជាង ២៦៩លានរៀល និងចំណូលពីពន្ធ​លើការផ្ទេរ​អចលនទ្រព្យ ដែលប្រមូលដោយ​អង្គភាពពន្ធដារ បានជាង ៣២០ពាន់លានរៀល៕