(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានដាក់ចេញសារាចរណែនាំមួយ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រេីប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីឈ្មោះភ្ញៀវទេសចរតាមប្រព័ន្ធ Telegram BOT ដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស ។

ទន្ទឹមគ្នានេះ ក្រសួងទេសចរណ៍សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ ចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា ដេីម្បីចូលរួមទប់ ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពិសេសការរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖