(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន បានសម្រេចតែងតាំងលោក គង់ ពុទ្ធរ៉ា ជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានថ្មីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានចាស់ លោក ប៉ាន់ មរកត ត្រូវបានផ្ទេរឱ្យឡើងមកបម្រើការនៅទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថានវិញ។ នេះបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែល Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន៖