(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនកាពីតូល កាលពីម្សិលមិញ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺម្តងទៀត ចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូកង់បី និងក្រុមអតីតអ្នកបើករថយន្តក្រុង ដែលបានសហការ​ជាមួយសហភាព​ការងារ​កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

ការបំភ្លឺនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន ដែលបានវាយប្រហារទៅលើ​ក្រុមហ៊ុនថារំលោភ​ច្បាប់ការងារ និងមានការលើក​ឡើង​ចោទ​ប្រកាន់​មួយ​ចំនួនទៀត​​ពីក្រុមអតីត​អ្នក​បើក​រថយន្តក្រុង និងក្រុមសហភាព​​ការងារកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីបំភ្លឺទាំងស្រុងរបស់ ក្រុមហ៊ុនកាពីតូល៖