(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការគិតកម្រៃសេវា លើការបោះពុម្ភបណ្ណប៉ាតង់ និងកម្រៃសេវាលើការចេញបង្កាន់ដៃ បញ្ជាក់ការបង់ពន្ធនៅធនាគារ ដែលការកំណត់សេវានេះ ធ្វើឡើងស្របតាមទិសដៅ នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជ្រៅ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ និងដើម្បីពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រង ប្រមូលចំណូលពន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងសម្រួលដល់ការដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធឲ្យបានឆាប់រហ័ស៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការកំណត់សេវារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖