(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក សុខ ទូច និងក្រុមស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជា នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បាននឹងកំពុងធ្វើសន្និសិទកាសែត បង្ហាញអំពីលទ្ធផល នៃដំណើរការទូទៅនៃការស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម នាពេលកន្លងមក។

លោក សុខ ទូច ប្រធានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជា នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចុះស្រាវជ្រាវនៅតាម បណ្តោយព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម ប្រមាណជាង៥០០គីឡូម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពត កណ្តាល ស្វាយរៀង និងត្បូងឃ្មុំ ដែលប្រើពេលវេលាចុះស្រាវជ្រាវ ប្រមាណ៧ខែកន្លងមក៕