(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប ២៤ករណី ក្នុងនោះករណីប្រើប្រាស់ ១១ករណី, ករណីជួញដូរ ១៣ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៦៦នាក់។

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៧,៤៣៩ករណី ឃាត់មនុស្ស ១៤,៩៣៤នាក់ (ស្រី៩២៣នាក់)៕