(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន និងក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាន

តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នាល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ សូមអានសុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖