(ភ្នំពេញ)៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋសភាបានបង្ហាញលទ្ធផលដែលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នារវាងអាស៊ាន និងអន្តរសភាអាយប៉ា នាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៣៦ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភា៖