(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ថវិការបស់សប្បុរសជន ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ បានកើនដល់ ១៨,០២៨,០៩២ដុល្លារហើយ ដែលក្នុងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយអស់ ៩,៤៦២,៦៨៤ដុល្លារ និងនៅសល់ក្នុងកុងធនាគារចំនួន ៨,៥៦៥,០៤៨ដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើតាមរបាយការណ៍រ បស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖