(ភ្នំពេញ)៖ Safe Home Technology បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ១០% ភ្លាមៗ លើការបំពាក់ជីភីអេសសេរ៊ីថ្មី ២០២០ ជំនាន់ក្រោយគេបង្អស់ ដើម្បីការពារ សុវត្ថិ ភាពយានយន្ត នឹងមនុស្សជាទីស្រលាញ់លោកអ្នក ដែលស្ថិតក្នុង ដៃ របស់ លោកអ្នកជានិច្ច។

អត្ថប្រយោជន៏ពិសេសរបស់ជីភីអេស ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពយានយន្តរបស់លោកអ្នកមាន៖
* អាចតាមដានការធ្វើដំណើររបស់យានយន្ត
* អាចកំណត់តំបន់ ឬ ផ្តល់សញ្ញាពេលយានយន្តប្រើប្រាស់
* អាចដឹងពីល្បឿននៃការបើកបរ
* អាចចាប់បានទីតាំងយានយន្តច្បាស់លាស់ល្អ
* អាចកត់ត្រាការធ្វើចលនាបានរយៈពេលដល់ទៅ៣ខែ
* អាចបញ្ជាពន្លត់ម៉ាស៊ីនយានយន្តពីចម្ងាយ មិនថានៅក្នុងប្រទេស ឬក្រៅប្រទេស (បន្ថែម ៥$)
* អាចស្តាប់សំទ្បេងសន្ទនាគ្នាក្នុងរថយន្តបានយ៉ាងច្បាស់ (បន្ថែម ៥$)
* ធានជូនរយៈពេល ១ឆ្នាំ ក្នុងករណីខូច ដូចថ្មីជូនភ្លាមៗ

ព័ត៌មានលម្អិត តាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 885 369, 077 505 400, 093 505 400, Telegram / Line / Viber :077 505 400
E-mail : safehome168@gmail.com និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2