(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២០នេះ មានរោងចក្រចំនួន៦ បានបិទទ្វារដោយសារកូវីដ១៩ (COVID-19) មានកម្លាំងពលកម្មជាង ៦,០០០នាក់ មានរោងចក្រចំនួន ៧៧ បើកដំណើរការថ្មី បង្កើតឱ្យមានកម្លាំងពលកម្មថ្មី មានរហូតដល់ជាង ២៧,៩០៩នាក់។ លោក ហេង សុខគង់ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ដ្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ដ្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍» នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ

លោក ហេង សុខគង់ បានលើកឡើងថា យើងឃើញថា រហូតមកដល់ត្រីមាស ឆ្នាំ២០២០នេះ មានរោងចក្របង្កើតថ្មី មានចំនួនរហូតដល់ ៧៧រោងចក្រ ហើយនៅក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំងនោះ មានរោងចក្រចំនួន ៧៤ ត្រូវចេញប្រកាសដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ដ្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ហើយរោងចក្រចំនួន ១ ចេញប្រកាសដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ ព្រមទាំងមានរោងចក្រដែលបានបិទទ្វារ នឹងបានបើកដំណើរ ការឡើងវិញ ចំនួន៣រោង ផងដែរ។

លោក ហេង សុខគង់ បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «ហើយក៏មានរោងចក្រ ដែលបានដាក់ពាក្យបិទទ្វារ បញ្ឈប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន គឺមានចំនួន ០៦រោងចក្រ ដែលមានកម្លាំងពលកម្មសរុប ៦,០៥២នាក់ ហើយដូច្នេះ បើគិតមកដល់ចុងខែ ឆ្នាំ២០២០នេះ មានរោងចក្រធនធំ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សរុបមានចំនួន ១,៨០១រោងចក្រ ដែលមានកម្លាំងពលកម្មបម្រើការងារសរុបមានចំនួន ១,០៦៣,០៣៤នាក់!...ទាំងនេះ ក៏ជាការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ព្រមទាំងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ដ្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានធ្វើពិពិតកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មនេះ ដែលខុសពីអតីតកាល គឺកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅវិស័យកាត់ដេរ ខ្លាំងមែនទៀត ដូច្នេះ បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជា មិនពឹងពាក់តែលើវិស័យកាត់ដេរតែមួយមុខទៀតនោះទេ»

ក្នុងសន្និសីទនេះដែរ លោក ហេង សុខគង់ បានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផល មានចំនួនប្រមាណ ១៤,៨៧៥លានដុល្លារ កើនឡើងក្នុងរង្វង់ ១៣ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងនោះតម្លៃបរិមាណផលិតផល នាំចេញមានប្រមាណ ១១,១៨៥លានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ១៤ភាគរយ និងតម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលលក់ ក្នុងស្រុកមានប្រមាណ ៣,៦៩០លានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ១១ភាគរយ៕