(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ហាយ៉ាស៊ីដា យេផេន អេហ្គ្រីខលឈ័រ (Hayashida Japan Agriculture) ជាក្រុមហ៊ុន ឯកទេសកសិកម្ម ជប៉ុនដំបូងគេបង្អស់ ដែលបានកំពុងបំរើសេវាកម្មដោយផ្តោតលើវិស័យកសិកម្ម ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនមានផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជីថ្នាំកសិកម្មសរីរាង្គ និង សុវត្ថិភាពជាច្រើនប្រភេទ សុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលជប៉ុន១០០% គុណភាពខ្ពស់ ជាមួយតម្លៃសមរម្យ និងមានផ្តល់ជូនការប្រឹក្សាអំពីបច្ចេកទេស បរិមាណ ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់តាមតំរូវការ របស់រុក្ខជាតិ។

មកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនបានបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន បានរយៈពេលជាង៥ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែដើម្បីជំរុញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ អំពីការប្រើប្រាស់ ដែលត្រឹមត្រូវតាមរយៈក្រុមហ៊ុននោះ ទើបក្រុមហ៊ុនឯកទេសកសិកម្មមួយនេះ ពង្រឹងសកម្មភាពទីផ្សារ និងការលក់ដល់ដៃអតិថិជន ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ ទើបក្រុមហ៊ុននេះយល់ច្បាស់ អំពីក្តីកង្វល់របស់អតិថិជន និងផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយយ៉ាងប្រាកដប្រជាជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន

ដូច្នេះ រាល់ឧបសគ្គអំពីការដាំដុះ និងធាតុចូលកសិកម្មដែលមានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះ អាចទំនាក់ទំនងស្វែងការប្រឹក្សារជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហាយ៉ាស៊ីដាបានដូចខាងក្រោម៖

Facebook Page: Hayashida Japan Agriculture
Hotline: 061 666 209 / 081 666 965
Sale & Marketing: 061 666 212 / 061 777 515
Address: https://goo.gl/maps/DbAS6iAmF5WMVTCM7