(ភ្នំពេញ)៖ វគ្គសិក្សាថ្មីបានដល់ហើយ! សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ដរជាតិ (PPIU) នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ ។

ជាពិសេស ក្នុងឱកាសសិក្សាឆ្នាំនេះ សិស្សនិស្សិត និងទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់បំប៉ន (Bridging Course) ដោយឥតគិតថ្លៃ និងទទួលបានសៀវភៅចំនួន ៣ក្បាលផងដែរ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថមភាព។

សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការសិក្សាថ្នាក់បំប៉ននេះ នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀន នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះហើយ។ សម្រាប់ ការចុះឈ្មោះចូលរៀន នឹងប្រព្រឹត្ដទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ដរជាតិ ដែលស្ថិតនៅផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬស្ថិតនៅទល់មុខវិទ្យាល័យបាក់ទូក៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង តាមលេខ៖ 023-999-906/023-999-907/ 016-596-013 /095-981-550/ 071-333-6777 ឬតាមរយៈ៖
Email: info@ppiu.edu.kh
Website: www.ppiu.edu.kh