(ភ្នំពេញ)៖ ការរៀបការបង្កើតកូនជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រី តែសម្រាលកូនម្តងៗឡើងទំងន់ហើយខូចរាងទៀត ដូច្នេះហើយទើបស្រ្តីមួយចំនួន សម្រេចចិត្តក្នុងការពន្យារកំណើត។ ចំពោះអ្នកខ្លះវិញ ត្រូវការពេលវេលាក្នុងការសន្សំលុយកាក់។

ដូច្នេះ មនុស្សស្រីតែងតែជ្រើសរើសយកការពន្យារកំណើត ដើម្បីទុកពេលថែរក្សារាងកាយ និងសន្សំលុយខ្លះ។ ប៉ុន្តែ ដោយសារមធ្យោបាយពន្យារកំណើតមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តយកមធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយ។ យ៉ាងណា អ្នកគួរទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន មុននឹងសម្រេចចិត្ត ជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ណាមួយ ដែលសមស្របទៅនឹងសុខភាពរបស់អ្នក។

ជាក់ស្តែងអ្នកអាចសាកល្បងប្រើថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតជំនាន់ថ្មី គឺ អ៊ីវ៉ា ព្រោះវាងាយស្រួលប្រើ មានតម្លៃសមរម្យ និងជាផលិតផលមកពីអឺរ៉ុប មានផលរំខានតិច ជាពិសេសមិនធ្វើឱ្យឡើងទំងន់ ធ្វើឱ្យស្រីកាន់តែមានភាពជឿជាក់។

អ្នកអាចរកទិញថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត អ៊ីវ៉ា បាននៅតាមឱសថស្ថានស្របច្បាប់នានា ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅ https://facebook.com/eva-......-......................-268129367399014/