(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមភាពចាំបាច់របស់ «អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News» នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ លោក លឹម ជាវុត្ថា ស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពព័ត៌មាន សម្រេចកែសម្រួលសមាសភាព ទីប្រឹក្សា និងមេធាវី ដូចមានក្នុងសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖

សមាសភាពទីប្រឹក្សា និងមេធាវី ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

លោក ងួន ច័ន្ទមុនី ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
លោក ជា សុភាព ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
លោក ឯម ច័ន្ទមករា ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
លោក យឹម វិស្សុត ទីប្រឹក្សា និងជាមេធាវីប្រចាំអង្គភាព
លោក លី រដ្ឋធី ទីប្រឹក្សា និងជាមេធាវីប្រចាំអង្គភាព
លោក សេង ជ័យវុធ ទីប្រឹក្សា
លោក លឹម សុភ័ក្ត្រ ទីប្រឹក្សា
លោក មាស គឹមសាន្ត ទីប្រឹក្សា
លោក ហួរ ហួត ទីប្រឹក្សា
លោក ហែម សុភក្ត្រ ទីប្រឹក្សា