(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសមិនធ្លាប់មាន ឈ្នះរង្វាន់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីធៀបម៉ាក អឹមភី (MP) អតិថិជន កម៉្មង់ធៀបចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតកោសយករង្វាន់ មាសសុទ្ធភ្លាមៗ រហូតដល់១៦៨ជីតែម្តង។

លើសពីនេះទៀត នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំបន្ថែមទៀត ដែលមានដូចជា៖

* ម៉ូតូហុងដាឌ្រីម ចំនួន ២រង្វាន់
* ទូរទស្សន៍ អិលជី ៤២ អ៊ីញ ចំនួន ៤រង្វាន់
* ទូរស័ព្ទ OPPO F11 ចំនួន ៦រង្វាន់
* ប្រាក់សុទ្ធចំនួន ១លានរៀល ចំនួន ២រង្វាន់

ការចាប់រង្វាន់នេះនឹងធ្វើឡើងចំនួន២ លើក៖
* លើកទី១ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
* លើកទី២ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគម្រោងរៀបចំ កម្មវិធីដូចជា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មី ពិធីបង្កក់សិរី និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត សូមទំនាក់ទំនងទៅតាមបណ្តាសាខា អឹមភី (MP) ដែលមាននៅគ្រប់ខេត្ត ក្រុង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 011 544 446 / 010 505 506៕