(ភ្នំពេញ)៖ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មីដ៏អស្ចារ្យ កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បានបើកបង្ហាញជាផ្លូវការ ដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រា នេះជាការបើកទំព័រថ្មី ដើម្បីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ ថ្មីនិងកាន់តែអស្ចារ្យ។

អ្វីកាន់តែជាពិសេស ក៏មានការបានដាក់បង្ហាញថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ដបរូបរាងថ្មី ដែលរចនាឡើងជាមួយរូបរាងកាន់តែទាក់ទាញ។

ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ បង្កើតឡើងសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មី និងទាន់សម័យ ផ្តល់ជូននូវរសជាតិដ៏ស្រាលស្រទន់ និងអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយបែបថ្មី។

ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ ជាជំនាន់ថ្មីនៃស្រាបៀរថៃហ្គ័រដែល មានដើមកំនើតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតាំងពីឆ្នាំ១៩៣២ មានលក់នៅជាង ៥០ ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក ហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់លំដាប់អន្តរជាតិជាង ៤០មេដាយទាំងផ្នែករសជាតិ និងគុណភាព។

ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ ត្រូវបានផលិតឡើងនៅសីតុណ្ហភាព-១ អង្សាសេ ជាមួយគ្រប់ដំណត់គ្រីស្តាល់ ដ៏ត្រជាក់ផ្តល់ជូនដល់លោកអ្នក ប្រកបដោយរសជាតិស្រាលស្រទន់ និងអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយ។

សូមត្រៀមខ្លួនទទួលយកនូវអ្វីដែលថ្មី និងកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ ជាពិសេសត្រៀមខ្លួនសាករសជាតិនៃស្រាបៀរថៃ ហ្គ័រគ្រី ស្តាល់កំប៉ុងថ្មី នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកទទួលបាននូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ រីករាយស្រស់ថ្លាជាមួយថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់គ្រប់ពេលរបស់អ្នក និងត្រៀមខ្លួនទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មី និងសកម្មភាពនាពេលដ៏អស្ចារ្យនាពេលខាងមុខឆ្ងាប់ៗនេះ៕

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតស្រាបៀរថៃ ហ្គ័រគ្រី ស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី សូមមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការស្រាបៀរថៃ ហ្គ័រ៖ https://www.facebook.com/tigerbeerKH/
ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ
#TigerCrystal
# Next Level of Refreshment
# UncageYourTiger