(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កំពុងទទួលជួបគណៈប្រតិភូវៀតណាម ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ នយោបាយកម្ពុជា-វៀតណាម លើកទី០៦។

ជំនួបនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា៕