(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរ រៀបចំកម្មវិធីច្រៀង និងរៀបរាប់ពីការរលឹកដល់គុណសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានយកជីវិតធ្វើដើមទុន តស៊ូរំដោះកម្ពុជាពីរបបប៉ុលពត កាលពី៤២ឆ្នាំមុន។ ចាប់ពីម៉ោង០៦៖០០ល្ងាចនាទី រហូតដល់ម៉ោង១០៖០០យប់ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

កម្មវិធីនេះមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ធំៗចំនួន៣រួមមាន៖
Facebook ចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរ
Facebook Fresh News
Facebook Fresh News TV

Advertising