(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ សម្រេចពន្យារពេលដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ និងព្យារពេលភ្ជាប់របាយការណ៍ឥណទានអាករលើតម្លៃបន្ថែម ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖