(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយដោយ សាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣៨០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ​៣៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖