(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងគោលបំណង ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស ចេះជួយរួមគ្នាសំអាតអនាម័យ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញវីដេអូចំនួន៤ ក្នុងអត្ថន័យអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ចេះថែរក្សាអនាម័យ ពេលដែលទៅលេងកំសាន្ដ តាមរមណីយដ្ឋាននានា។

ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖