(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖​ ២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៩នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន៤នាក់។
២៖​ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី​ ឃាត់ខ្លួន១នាក់៕