(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖​ ១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២៨នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់។
២៖​ ករណីប្រេីប្រាស់គ្រឿងញៀន៧ករណី​ ឃាត់ខ្លួន៨នាក់៕