(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖​ ៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់ (ស្រី០នាក់)​។
២៖​ ករណីប្រេីប្រាស់គ្រឿងញៀន៤ករណី​ ឃាត់ខ្លួន៨នាក់៕