(ភ្នំពេញ)៖ Safe Home Technology បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើគ្រប់ផលិតផល ដើម្បីការពារ​សុវត្ថិ​ភាពយានតយន្ត ឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់លោកអ្នក ដែលស្ថិតក្នុង​ដៃ​របស់​លោកអ្នក។

ក្នុងនោះ រួមមាន៖

* GPS សំរាប់ ម៉ូតូ៖ ៣៥$ ទៅ ៣៣$
* GPS សំរាប់ ទ្បាន៖ ៥៥$ ទៅ ៥២$
* GPS សំរាប់ ទ្បានអត់ខ្សែ៖ ៨០$ ទៅ ៧៦$
* កាមេរ៉ាទ្បាន​ ខាងមុខ-ក្រោយ OnCam៖ ៧៩$ ទៅ ៧៥$
* កាមេរ៉ាទ្បាន ខាងមុខ YI Smart Dash Camera៖ ៥០$ ទៅ ៤៧$
* កាមេរ៉ាទ្បាន ខាងមុខ-ក្រោយ YI Mirrow Dash Camera (Global Version) ៨០$ ទៅ ៧៦$។

បញ្ជាក់៖​ សំរាប់អតិថិជន មកដល់កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ។ * សេវាកម្មតម្លើង១០$, * Memory ១៦GB ស្មើ១០$, ៣២GB ស្មើ១៥$, ៦៤BG​ ស្មើ ៣៥$។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៣៦៩, ០៧៧ ៥០៥ ៤០០, ០៩៣ ៥០៥ ៤០០ Telegram / Line / Viber :077 505 400 E-mail : safehome168@gmail.com និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh៕