(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ០៥ ស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨។ នេះបើតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ០៥ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន គ.ជ.ប ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖