(ភ្នំពេញ)៖ វីដេអូមួយមានរយៈពេលជិត២នាទី បានបង្ហាញពីស្ថានភាព​រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងកាលពីរបប ប៉ុលពត។ នៅក្នុងវីដេអូនោះ តួអង្គសន្ទនាទាំង៣គ្រួសារ បានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំ​បាកជាច្រើន ដែលខ្លួ​នបាន​ឆ្លងកាត់ កាលពីរបបប៉ុលពត។ របបខ្មៅងងឹតដែលមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់មួយថ្ងៃៗគិតតែពីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការគ្មានពេលស​ម្រាក​ ហើយផ្តាច់ការគ្រប់យ៉ាង​ មិនដែលមាន​ក្តីសុខនោះទេ ខុសពីពេលច្ចុប្បន្ននេះ ដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព មានសិទ្ធិសេរីភាព​គ្រប់យ៉ាង មិន​ថា កុមារ ឬមនុស្សចាស់ ក្រៅពីនោះកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺមានភាពសម្បូរសប្បាយ មិន​ដូច​ពីមុននោះទេ។

ចង់ដឹងពីអត្ថន័យលំអិតស្តីពីស្ថានភាព​រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងកាលពីរបប ប៉ុល ពត តើមាន​ភាពខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ? ជាបន្តសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះដូ​តទៅ៖