(ភ្នំពេញ)៖​ EDM Cambodia បានប្រកាសថា​ ពួកគេនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះថា 3.2.1 Countdown Festival នៅសណ្ឋាគារ Hotel Cambodiana ក្រោមការឧបត្ភម្ត ផ្ដាច់មុខ​ ដោយស្រាបៀរ ល្អដាច់គេនៃ ប្រទេសហូឡង់គឺស្រាបៀរ Heineken។

នៅយប់ 3.2.1 Countdown Festival នឹងមាន ការចូលរួមពីឌីជេល្បីៗ ពីអឺរ៉ុប និងអាស៊ីយើងដែលធ្លាប់បង្ហាញខ្លួននៅ Festival ធំៗ ដូចជា Tomorrowland, Ultra Music Festival គឺ Pegboard Nerds និង KAKU, ជាមួយនឹងឌីជេ​ របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ដែល​មានដូចជា DJ Maily, VxY, RXTHY និង B&B!

កក់សំបុត្រតាម Link នេះ http://www.edmcambodia.com/ នឹងទទួលបានការ ដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែង​ ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយតំលៃវិញគឺ ៖
15 ដុល្លារ (Early Bird) ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី ០៩ ធ្នូ ២០១៨ ,20 ដុល្លារ (Normal Pass) ពីថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ២០១៨ ,25 ដុល្លារ (Walk-in) នៅថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ (ប្រសិនបើនៅសល់) ក្នុងសំបុត្រនីមួយៗយើងអាចប្តូរបានភេសជ្ជៈ ១ផងដែរ៕