(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល១១ថ្ងៃនៅកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចេញផ្សាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ៖