(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧វិច្ឆិកានេះតទៅ គ្រប់អតិថិជន នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ភ្លាមៗ តាមរយៈ Pi Pay។​ ដូច្នេះ សូមលោកអ្នកកុំភ្លេចណា មានPi Pay ក្នុងដៃលោកអ្នក នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសនេះ។

បើចង់ញ៉ាំស៊ុបត្រូវតែម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប !!

ទំនាក់ទំនងកក់តុ និងសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ផ្ទះ៖ 081 2 8888 2 / 023 2222 30
#master_suki_soup_cambodia #MasterSukiSoup #HappyBirthday