(ភ្នំពេញ)៖ សាលាអន្ដរជាតិចុងអ៉ីង សាខាឈូកមាស (ពោធិ៍ចិនតុង) សាខាក្រុងតាខ្មៅ សាខាអ៉ីអន២ សាខាផ្សារដេប៉ូ និងសាខាទួលទំពូង (ទំនប់ទឹក) ទាំង៥សាខា បានប្រកាសទទួលសិស្ស ចាប់ពីអាយុ២ឆ្នាំឡើងទៅ ឱ្យចូលរៀនចំនួន២,០០០នាក់ ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២០-២០២១ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៤៥% សម្រាប់សិស្ស១០០នាក់ចុះឈ្មោះមុនគេ។

សាលាអន្ដរជាតិចុងអ៉ីង ជាដៃគូសហការរបស់ CEO master club ដែលជា Club បណ្តុះបណ្តាលម្ចាស់អាជីវកម្មធំជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាអន្ដរជាតិចុងអ៉ីង៖

១៖ ធានាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកនឹង ចេះនិយាយភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខែ្មរ ដូចជនជាតិដើម ត្រឹមរយៈពេល ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។
២៖ ធានាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកនឹង ពូកែជំនាញទំនាក់ទំនង ជំនាញបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញសហគ្រិនភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ៣៖ ធានាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកនឹង ក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីពូកែ អ្នកដឹកនាំពូកែ ក្នុងថ្ងៃអនាគត។

សិក្សានៅសាលាចុងអ៉ីង កសាងអនាគតអ្នកដឹកនាំ សម្រាប់ពិភពលោក។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៧ ៥៤ ៥០ ០០, ០៦៩ ៥៤ ៥០ ០០, ០៦៦ ៥៥ ៥០ ០០៕