(ភ្នំពេញ)៖ ដំណឹងពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូន ដែលនិយមប្រើប្រាស់សេវាជិះរ៉ឺម៉ក់ម៉ូតូកង់បី ឬតាក់ស៊ី ជាមួយ WeGo Taxi បញ្ចុះតម្លៃពិសេសភ្លាមៗគ្រាន់តែវាយពាក្យ «freshnews»។ បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន WeGo Taxi ដែលជាកម្មវិធីផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនចល័តដ៏ពេញនិយមមួយនៅកម្ពុជា។

ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស១៥% បងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី WeGo App គ្រាន់តែវាយ Code ពាក្យថា «freshnews» ទទួលបានការផ្តល់ជូនភ្លាមៗ។

សូមចុច Link នៅទីនេះដើម្បី Download កម្មវិធី Wego Taxi App

WeGO ហៅជិះងាយស្រួលមានអីពិបាកដំឡើងតែ App មួយជាការស្រេច។
Download Now: http://bit.ly/2vRoAry
Website: www.wego.com.kh