(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីិប្រកាសព្យាករណ៍ពីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយបញ្ជាក់ថា នៅរយៈពេលនេះ នៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យម  ខណៈរដូវរំហើយនឹងចាប់មកដល់នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែវិច្ឆិកានេះ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖