(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលរួម បានមិនថា ស្ថិតនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ ធ្វើការចុះឈ្មោះ ដោយគ្រាន់តែ ចូលទៅក្នុងវិបសាយ http://www.currencyworldwar.com/register-now/ និងបំពេញព័ត៌មាន នោះលោកអ្នកនឹង ទទួលបានគណនីប្រកួតប្រជែងចំនួន១០.០០០ដុល្លារ ។ ចំពោះរយះពេល ក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺ ចំនួនមួយខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ។ ជ័យលាភីទី១ ដែលទទួលបាន ប្រាក់ចំណេញ ច្រើនជាងគេនឹងទទួលបាន ឥណទាន៣.០០០ដុល្លារ ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរ នឹង ទទួលបានរង្វាន់ជាឥណទាន ១.៥០០ដុល្លារ និងលេខបី ទទួលបាន ឥណទានចំនួន ៥០០ដុល្លារ។

ការចុះឈ្មោះត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូរ ២០១៥ ។  គោលបំណង នៃការប្រកួតនេះគឺ ចង់អប់រំប្រជាជនកម្ពុជា អោយយល់ដឹងអំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាវិស័យ មួយដ៏ជឿនលឿន នៅទូទាំងពិភពលោក។ លោក គី ប៊ុន ម៉ាណែត ដែលជាអតិថិជន របស់ក្រុមហ៊ុន GFX បានមានប្រសាសន៍ថា «កម្មវិធីនេះពិតជាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះខ្ញុំ អាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅទីកន្លែងណាក៏បាន ។  ហើយខ្ញុំកំពុងទន្ទឹង រង់ចាំថ្ងៃប្រកួតនេះ នឹងមកដល់នាពេលឆាប់ៗនេះ»។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងកម្មវិធី CWW online តាមរយះ

-ចុះឈ្មោះអនឡាញ@ www.currencyworldwar.com

-ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ@ 023
213 268 / 088 268 8666

-ផ្ញើរសារនៅលើ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុន GFX Investment

-ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យ GFX Investment

ការចុះឈ្មោះ មានកំណត់ សូមប្រញាប់ឡើង។